Βάσεις 2016

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις βάσεις εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας αναλυτικά και με κατηγορίες.
Ημερήσια 90% (Νέο)
Εσπερινά 90% (Νέο)
ΕΠΑ.Λ. 90% (Νέο)
Εσπερινά 90% (Παλαιό)
Ημερήσια 90% (Παλαιό)
ΕΠΑ.Λ. Εσπερινά 90% (Παλαιό)
ΕΠΑ.Λ. Ημερήσια 90% (Παλαιό)
2014 10% (ΓΕ.Λ.)
2014 10% (ΕΠΑ.Λ.)
2015 10% (ΓΕ.Λ.)
2015 10% (ΕΠΑ.Λ.)
Αλλογενείς (Εκτός Ε.Ε.)
Αλλογενείς (Ε.Ε.)

Advertisements