Μηχανογραφικό 2018-19

Τα καινούργια επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης μαζί με το καινούργιο μηχανογραφικό όπως θα ισχύσει από την τρέχουσα σχολική χρονιά. Θα βρείτε τα όρια για τα αθλήματα των Στρατιωτικών, Αστυνομικών σχολών και των Τ.Ε.Φ.Α.Α.

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθήματα & συντελεστές βαρύτητας

A. Ομάδα Προσανατολισμού (Ανθρωπιστικών Σπουδών)

1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών)
α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
γ) Νεοελληνική Γλώσσα
δ) Λατινικά Προσανατολισμού

3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστημών Υγείας και Ζωής)
α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)
β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)
γ) Αρχαία Προσανατολισμού
δ) Ιστορία Προσανατολισμού

Β. Ομάδα Προσανατολισμού (Θετικών Σπουδών)

2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών)
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
γ) Νεοελληνική Γλώσσα
δ) Χημεία Προσανατολισμού

3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστημών Υγείας και Ζωής)
α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
γ) Νεοελληνική Γλώσσα
δ) Φυσική Προσανατολισμού

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού (Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστημών Υγείας και Ζωής)
α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)
β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)
γ) Μαθηματικά Προσανατολισμού
δ) Α.Ε.Π.Π Προσανατολισμού

4ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής)
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
γ) Νεοελληνική Γλώσσα
δ) Α.Ε.Π.Π. Προσανατολισμού

Σχολές 1ου επιστημονικού πεδίου με βάσεις: 1o πεδίο
Σχολές 2ου επιστημονικού πεδίου με βάσεις: 2ο πεδίο
Σχολές 3ου επιστημονικού πεδίου με βάσεις: 3ο πεδίο
Σχολές 4ου επιστημονικού πεδίου με βάσεις: 4ο πεδίο

Μηχανογραφικό ΓΕ.Λ. (2019)
Μηχανογραφικό ΓΕ.Λ. (10%)
Μηχανογραφικό ΕΠΑ.Λ. (2019)
Οδηγίες Εισαγωγής Υποψηφίων ΕΠΑ.Λ.
Στρατιωτικές Σχολές

Advertisements