Μηχανογραφικό 2016-17

Τα καινούργια επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης μαζί με το καινούργιο μηχανογραφικό όπως θα ισχύσει από την τρέχουσα σχολική χρονιά 2016-17. Θα βρείτε τα όρια για τα αθλήματα των Στρατιωτικών, Αστυνομικών σχολών και των Τ.Ε.Φ.Α.Α.

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων

A. Ομάδα Προσανατολισμού (Ανθρωπιστικών Σπουδών)

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)
β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)

Β. Ομάδα Προσανατολισμού (Θετικών Σπουδών)

2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού (Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)
β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)

4ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής)
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

1ο Επιστημονικό Πεδίο
2ο Επιστημονικό Πεδίο

3ο Επιστημονικό Πεδίο
4ο Επιστημονικό Πεδίο
Μηχανογραφικό ΓΕ.Λ. (Παλαιό Σύστημα)
Μηχανογραφικό ΕΠΑ.Λ. (Νέο Σύστημα)
Μηχανογραφικό ΕΠΑ.Λ. (Παλαιό Σύστημα)
Οδηγίες Εισαγωγής Υποψηφίων ΕΠΑ.Λ.
Στρατιωτικές Σχολές

Advertisements