Μηχανογραφικό 2016-17

Τα καινούργια επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης μαζί με το καινούργιο μηχανογραφικό όπως θα ισχύσει από την τρέχουσα σχολική χρονιά 2016-17. Θα βρείτε τα όρια για τα αθλήματα των Στρατιωτικών, Αστυνομικών σχολών και των Τ.Ε.Φ.Α.Α.

1 Επιστημονικό Πεδίο
2 Επιστημονικό Πεδίο
3 Επιστημονικό Πεδίο
4 Επιστημονικό Πεδίο
5 Επιστημονικό Πεδίο
Μηχανογραφικό ΓΕ.Λ. (Παλαιό Σύστημα)
Μηχανογραφικό ΕΠΑ.Λ. (Νέο Σύστημα)
Μηχανογραφικό ΕΠΑ.Λ. (Παλαιό Σύστημα)
Επιστημονικά Πεδία
Μηχανογραφικό 2015-16
Οδηγίες Εισαγωγής Υποψηφίων ΕΠΑ.Λ.
Στρατιωτικές Σχολές