Υπολογισμός Μορίων

Πως να υπολογίσετε τα μόρια των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019 των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) με παραδείγματα, εικόνες, πρόγραμμα και σύνδεσμο!

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα σε μορφή Excel εδώ: Υπολογισμός Μορίων

Μπορείτε να υπολογίσετε τα μόρια με ειδικά μαθήματα και τις βάσεις, στην παρακάτω ιστοσελίδα: Υπολογισμός Μορίων

Μπορείτε να υπολογίσετε τα μόρια των ΓΕ.Λ. στην παρακάτω ιστοσελίδα: Μόρια ΓΕ.Λ.

Μπορείτε να υπολογίσετε τα μόρια των ΕΠΑ.Λ. στην παρακάτω ιστοσελίδα: Μόρια ΕΠΑ.Λ.

Μπορείτε να υπολογίσετε μόνοι σας τα μόρια με τις παρακάτω υποδείξεις:

Βαθμός Μαθήματος Α (Βαρύτητα 1,3)
Βαθμός Μαθήματος Β (Βαρύτητα 0,7)
Βαθμός Μαθήματος Γ
Βαθμός Μαθήματος Δ
{(Α+Β+Γ+Δ)*2+Α*1,3+Β*0,7}*100

 Παρατηρήσεις

Α.   Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα, γίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

Β.   Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξεταστεί πανελλαδικά και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα προκειμένου να έχει πρόσβαση σε δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, τότε ο υπολογισμός των μορίων του για κάθε ένα από τα δυο Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει προτίμηση, γίνεται με βάση τα αντίστοιχα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, όπως αυτά προβλέπονται.

Γ.   Αν επιλεγούν μαθήματα με συντελεστές 0,9 και 0,4 τότε αντικαθιστούν τους συντελεστές 1,3 και 0,7.

Δ.   Αν απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών, για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψήφιου, στο σύνολο μορίων της προηγούμενης παραγράφου, προσθέτουμε τα μόρια που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό με το εκατό (100), του γινομένου του βαθμού του υποψήφιου στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες, με τον αντίστοιχο συντελεστή κατά περίπτωση. Βαθμός ειδικού μαθήματος, είναι ο γραπτός βαθμός που σημείωσε στην απαιτούμενη εξέταση ο υποψήφιος, μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου.

Ε.   Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται δυο ειδικά μαθήματα, τότε υπολογίζουμε το μέσο όρο των βαθμών των δυο ειδικών μαθημάτων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή των βαθμών των δυο μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα και εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.

ΣΤ. Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξετασθεί σε περισσότερες από μια ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο μάθημα της ξένης γλώσσας, για τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μια από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.

Ζ.   Βαθμός πρακτικών δοκιμασιών είναι ο μέσος όρος των βαθμών που αντιστοιχούν στις τρεις δοκιμασίες-αγωνίσματα που διαγωνίστηκε ο υποψήφιος και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.

Η. Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπόμενων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του πρώτου δεκαδικά ψηφιά.

Θ. Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση εκατοστού, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα των δυο δεκαδικά ψηφιά τότε, αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του δευτέρου δεκαδικά ψηφιά.

Ι.   Αν ο υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος Ομάδας Προσανατολισμού ή γενικής παιδείας που επέλεξε να εξετασθεί πανελλαδικά, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πηρέ γραπτό βαθμό μηδέν (0). Για να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε Σχολές ή τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ένα τουλάχιστον μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει και το οποίο ανήκει στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου που δηλώνει.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1:
Έστω ένας υποψήφιος, πέτυχε τους εξής βαθμούς:
Βαθμός Μαθήματος Α: 14,1 με βαρύτητα 1,3
Βαθμός Μαθήματος Β: 16,9 με βαρύτητα 0,7
Βαθμός Μαθήματος Γ: 17,2
Βαθμός Μαθήματος Δ: 13,5
(14,1+16,9+17,2+13,5)*2=123,4
14,1*1,3=18,33
16,9*0,7=11,83
Άρα 123,4+18,33+11,83=153,56*100=15356 μόρια.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2:
Έστω ο παραπάνω υποψήφιος, εξετάζεται και σε ειδικό μάθημα Ξένης Γλώσσας με βαθμό 16,9 (το οποίο έχει συντελεστή 2). Άρα ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 15356+16,9x2x100=18736 μόρια.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3:
Έστω ο παραπάνω υποψήφιος, εξετάζεται σε δυο (2) ειδικά μαθήματα, Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, με βαθμούς 14,6 και 18,8 αντίστοιχα (συντελεστής βαρύτητας το 2). Επομένως ο βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο Μ.Ο. τους δηλαδή 16,7. Άρα ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 15356+16,7x2x100=18696 μόρια.

screen_shot_2015-12-11_at_10_45_24_am screen_shot_2015-12-11_at_10_45_35_am screen_shot_2015-12-11_at_10_45_46_am

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s