Ύλη Εξετάσεων

Η εξεταστέα ύλη για το έτος 2016-17 των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για το Γενικό Ημερήσιο Λύκειο (ΓΕ.Λ.) και το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) και οδηγίες διδασκαλίας των μαθηματικών για το γυμνάσιο και το λύκειο.

Διδακτέα Ύλη Μαθηματικών Α’ Γυμνασίου (Σπαθάρας Δημήτριος)
Διδακτέα Ύλη Μαθηματικών Β’ Γυμνασίου (Σπαθάρας Δημήτριος)
Διδακτέα Ύλη Μαθηματικών Γ’ Γυμνασίου (Σπαθάρας Δημήτριος)
Εξεταστέα Ύλη  ΕΠΑ.Λ. (Ημερήσια & Εσπερινά)
Εξεταστέα Ύλη  Γ Τάξη Ημερήσιων Λυκείων
Εξεταστέα Ύλη  Δ Τάξη Εσπερινών Λυκείων
Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθηματικών Εσπερινού Λυκείου (Καραγιάννης Ιωάννης)
Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθηματικών Ημερήσιου Λυκείου (Καραγιάννης Ιωάννης)

Διαφορές ΕΠΑ.Λ. Παλιό-Νέο

Advertisements