Ύλη Εξετάσεων

Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη για το έτος 2018-19 των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για το Γενικό Ημερήσιο Λύκειο (ΓΕ.Λ.), το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.), το Γυμνάσιο και το Δημοτικό.

Ενημέρωση: 10/6/2019

Εξεταστέα Ύλη (2019-2020)
Διαχείριση Διδακτέας Ύλης Γ’ Λυκείου (10-8-2018)
Διδακτέα Ύλη Γ’ Λυκείου ΕΠΑ.Λ. (Σπαθάρας Δημ.) (11-9-2018)
Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας (Λύκειο) (26-9-2018)
Διδακτέα Ύλη Γ’ Λυκείου ΕΠΑ.Λ. Γεωμετρία (Σπαθάρας Δημ.) (11-9-2018)
Διδακτέα Ύλη Α’ Λυκείου Άλγεβρα (Σπαθάρας Δημ.) (26-9-2018)
Διδακτέα Ύλη Α’ Λυκείου Γεωμετρία (Σπαθάρας Δημ.) (26-9-2018)
Διδακτέα Ύλη Α’ Λυκείου ΕΠΑ.Λ. Άλγεβρα (Σπαθάρας Δημ.) (11-9-2018)
Διδακτέα Ύλη Α’ Λυκείου ΕΠΑ.Λ. Γεωμετρία (Σπαθάρας Δημ.) (11-9-2018)
Διδακτέα Ύλη Β’ Λυκείου Άλγεβρα (Σπαθάρας Δημ.) (26-9-2018)
Διδακτέα Ύλη Β’ Λυκείου Γεωμετρία (Σπαθάρας Δημ.) (26-9-2018)
Διδακτέα Ύλη Β’ Λυκείου ΕΠΑ.Λ. Άλγεβρα (Σπαθάρας Δημ.) (11-9-2018)
Διδακτέα Ύλη Β’ Λυκείου ΕΠΑ.Λ. Γεωμετρία (Σπαθάρας Δημ.) (11-9-2018)
Διδακτέα Ύλη Β’ Λυκείου Κατεύθυνση (Σπαθάρας Δημ.) (26-9-2018)
Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας (Γυμνάσιο) (26-9-2018)
Διδακτέα Ύλη Α’ Γυμνασίου (Σπαθάρας Δημ.) (26-9-2018)
Διδακτέα Ύλη Β’ Γυμνασίου (Σπαθάρας Δημ.) (26-9-2018)
Διδακτέα Ύλη Γ’ Γυμνασίου (Σπαθάρας Δημ.) (26-9-2018)
Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας (Δημοτικό) (28-8-2018)

Advertisements